نرم افزار کسبه و اصناف​​​​​​​

نرم افزار کسبه و اصناف​​​​​​​

نرم افزار جامع پيشه وران​​​​​​​

 قابليت هاي نرم افزار جامع پيشه وران​​​​​​​

ثبت مشخصات پرونده ها ، مغازه ها ، پروانه هاي كسب ، اتحاديه ها ، رشته هاي شغلي ها ، تعرفه هاي عوارض برحسب رسته ها و درجه بندي آنها ​​​​​​​

امكان ثبت انواع عوارض ( عوارض حمل زباله ، عوارض پياده روسازي ، و .... )

امكان در نظر گرفتن انواع تخفيف امكان صدور قبض (باتوجه به عوارض سال جاري،ساير عوارض ثبت شده براي پرونده مورد نظر،بدهي معوقه،تخفيف)

 قابليت هاي نرم افزار جامع پيشه وران​​​​​​​: گزارش هاي جامع و متنوع 

نرم افزار جامع پيشه وران​​​​​​​

ليست كليه پرونده ها ، پرونده هاي فعال ، غير فعال و مختومه

ليست كاسبان يك اتحاديه خاص و يا يك رشته خاص​​​​​​​

ليست كاسبان آقا ، خانم ويا اشخاص حقوقي

ليست كاسبان مالك و يا مستاجر​​​​​​​

ليست كليه قبضهاي چاپ شده ، چاپ نشده

ليست قبضهاي وصول نشده ( با توجه به مهلت پرداخت )

ليست كاسبان واقع در محل و يا خيابان مورد نظر

ليست قبضهاي وصول شده ( با توجه به تاريخ وصول )

ليست كليه مكانهاي كسب​​​​​​​

ليست كامل انواع تخفيف ها تا بحال و يا در طول يك سال

گزارش وضعيت فعاليت در يك مغازه باتوجه به زمانهاي فعال و غير فعال و اشخاص فعال در آن گزارش محل هاي فعاليت يك كاسب

ليست مكانهاي كسب واقع در محل يا خيابان مورد نظر ليست رسته ها و تعرفه هاي عوارض ساليانه

ليست كليه تخفيف ها از يك نوع خاص

قابليت اجرا تحت ويندوز و سادگي و راحتي سيستم در يادگيري و استفاده

ليست تخفيف هاي يك پرونده خاص

گزارش صورتحساب پرونده ها ( مشاهده وضعيت عوارض  ، تخفيف ها و پرداختي هاي پرونده ها )

ثبت دفترچه عوارض رسته ها و شغلها و تعرفه عوارض (درجه 1 و2)

​نمونه ای از فرم ها 

نرم افزار حسابداری شهرداری
نرم افزار حسابداری شهرداری

به ما اعتماد کنید!

✓  17 سال تجربه در زمینه تولید ، فروش و پشتیبانی نرم افزار ها​​​​​​​

✓  قیمت های منصفانه همراه با خدمات پشتیبانی خوب و سریع​​​​​​​

  ​​​​​​​ افتخار همکاری بابیش از 50 شهرداری و سازمان های تابعه​​​​​​​​​​​​​​

​گالری تصاویر نرم افزار