نرم افزار جامع مالی و بودجه فردا​​​​​​​

نرم افزار جامع مالی و بودجه فردا​​​​​​​​​​​​​​

نرم افزار  حسابداری ، بودجه و اعتبارات و خزانه داری شهرداری

نرم افزار جامع مالی و بودجه و اعتبارات شهرداری

سیستم خزانه داری

سیستم انبار

سیستم بودجه و اعتبارات

سیستم حسابداري (مالي) ​​​​​​​

سیستم خرید

سیستم فروش

مطابق با دستورالعمل جدید بودجه شهرداری

فرمهای پیشنهاد بودجه

فرمهای تفریغ بودجه 

انتقال اسناد حسابداری شما 

از سیستم فعلی به نرم افزار جدید

ارتباط با سایر سیستم ها

شهرسازی ایران سیستم و سایر شرکتها ...

مطابق با دستورالعمل جدید خزانه داری شهرداری ها

نرم افزار جامع مالی و بودجه و اعتبارات شهرداری

نرم افزار جامع مالی ، بودجه و اعتبارات و خزانه داری شهرداری

نرم افزار جامع مالی فردا  مطابق  با توجه به دستورالعمل جدید بودجه شهرداری ها و  دستورالعمل خزانه داری شهرداری ها  توسط گروه مهندسی میکرو نرم افزار تولید و بومی  سازی شده است .
سیستم جامع حسابداری و بودجه و اعتبارات  شهرداری ها با زبان ویژوال استودیو C#  نسخه ویندوز و  با بانک اطلاعاتی SQL Server  طراحی شده و  شامل زیر سیستم های ذیل می باشد :

  نرم افرار جامع حسابداري شهرداری

  نرم افزار جامع  بودجه و اعتبارات  شهرداری

-     پیشنهاد بودجه
-     بودجه مصوب
-     اصلاح  و متتم بودجه
-     تخصیص اعتبار
-     تامین اعتبار
  نرم افزار جامع خزانه داری شهرداری
  نرم افزار جامع انبار
   نرم افزار جامع خرید  
  نرم افزار جامع فروش

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری

نرم افزار حسابداری شهرداری
​​​​​​​

نرم افزار خزانه دازی شهرداری
نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری
نرم افزار خزانه دازی شهرداری

       اسناد موقت
       اسناد دائم:
       اسناد دائم عملیاتی
       اسناد دائم تایید شده
       اسناد دائم قطعی شده
       ثبت اسناد هزینه ها مطابق با بودجه و تخصیص اعتبار و تامین اعتبار
       قابلیت صدور اسناد از زیر سیستم های خزانه داری و انبار و ...
       قابليت بایگانی (تاريخچه) سند جهت نمايش نسخ ويرايش شده اسناد با نگهداشت اطلاعات تغييريافته .

 اسناد حسابداری

       درخت گروه حسابها
       درخت حسابهای کل
       درخت حسابهای معین
       دارای  یک تا چهار سطح تفصیلی شناور
      (فعال شدن با توجه به نیاز مشتری)
      گروه های تفصیل ( قابلیت وابسته سازی
تفصیلی های شناور به سرفصل حسابهای معین  )

امکان تعریف سطوح حساب نامحدود

دفتر حساب معین  و ...

  گزارش ها

درخت حساب ها – درخت  گروه  ، کل ،  معین و تفصیل

 تراز گروه حساب ها  

 تراز حسابهای کل      

تراز حسابهای معین

 تراز حسابهای تفصیل​​​​​​​​​​​​​​

  تراز دفاتر:

دفتر حساب کل

نرم افرار بودجه و اعتبارات شهرداری

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری

پیشنهاد بودجه
بودجه مصوب
اصلاح بودجه  
تخصیص اعتبار
تامین اعتبار
ثبت اسناد حسابداری و خزانه داری 
​​​​​​​ بر اساس تامین اعتبار  و ...

 با توجه به دستورالعمل جامع نظام مالی شهرداری ها ، دستورالعمل جدید بودجه و  دستورالعمل جدید خزانه داری و با توجه به ابلاغ شیوه نامه اجرایی خزانه داری  و  ضوابط اجرایی بودجه که  از طرف وزارت کشور به استانداری ها  ابلاغ گردیده   و  الزامات و تکالیف قانونی  این بخشنامه ها برای  شهرداری ها  ،  به اطلاع می رساند که  فرآیند های  تخصیص اعتبار ، اصلاح بودجه  ،  متتم بودجه  ، تامین اعتبار و ... کاملا"  مطابق با دستور دستورالعمل جدید بودجه و دستورالعمل خزانه داری  ، بصورت کاملا حرفه ای  ،  ساخت یافته و عملیلاتی  و در عین حال با کاربری  ساده  و آسان پیاده سازی شده است .
 ساختار ساده و در عین حال حرفه ای این نرم افزار در بخش بودجه و اعتبارات  به گونه ای است که جوابگوی نیاز یک شهرداری کوچک با درجه یک  ،   شهرداری های بزرگ و حتی کلان شهر ها می باشد و همه شهرداری ها می توانند بصورت کاملا عمیلاتی  فرایند بودجه خود را مطابق با دستورالعملهای بودجه و خزانه داری پیاده سازی کنند .  

نرم افزار خزانه داری شهرداری ها (مطابق دستور العمل خزانه داری  )

 گزارش های  تخصیص اعتبار
✓ گزارش های تامین اعتبار
✓  گزارش های عملکرد
✓ گزارش بودجه
✓ گزارش گردش بودجه

سایر گزارشهای بودجه نرم افزار بودجه و اعتبارات شهرداری​​​​​​​

نرم افزار خزانه دازی شهرداری

با توجه به دستورالعمل جامع نظام مالی شهرداری ها ، دستورالعمل جدید بودجه و  دستورالعمل جدید خزانه داری و با توجه به ابلاغ شیوه نامه اجرایی خزانه داری  و  ضوابط اجرایی بودجه که  از طرف وزارت کشور به استانداری ها  ابلاغ گردیده   و  الزامات و تکالیف قانونی  این بخشنامه ها برای  شهرداری ها  ،  به اطلاع می رساند که  فرآیند های  تخصیص اعتبار ، اصلاح بودجه  ،  متتم بودجه  ، تامین اعتبار و ... کاملا"  مطابق با دستور دستورالعمل جدید بودجه و دستورالعمل خزانه داری  ، بصورت کاملا حرفه ای  ،  ساخت یافته و عملیلاتی  و در عین حال با کاربری  ساده  و آسان پیاده سازی شده است .
ساختار ساده و در عین حال حرفه ای این نرم افزار در بخش بودجه و اعتبارات  به گونه ای است که یک شهرداری کوچک با درجه یک  ، تا شهرداری های بزرگ و حتی کلان شهر ها می توانند بصورت کاملا عمیلاتی از این نرم افزار استفاده کنند .

نرم افزار خزانه داری شهرداری ها (مطابق دستور العمل خزانه داری  )

​​​​​
  • مدیریت اسناد و چکها و اوراق بهادار
  • مدیریت  بانکها ، صندوق ها ، تنخواه گردانها
  •  مدیریت  چکهای دریافتنی و پرداختنی ، دسته چکها
  • ارتباط با بودجه و تامین اعتبار
  • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری
  • گزارشات جامع خزانه داری

نرم افزار خزانه داري ( دريافت و پرداخت )

​نمونه ای از فرم ها 

نرم افزار خزانه دازی شهرداری
نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری

تیم مهندسی میکرو نرم افزار برای شما مشتریان گرامی فیلم های آموزشی تهیه کرده است تا شما با محیط نرم افزار ،نحوه کار با نرم افزار ، مزیت ها و ابزار های آن به خوبی آشنا بشوید و بتوانید با اطمینان خاطر تصمیم بگیرید.

کار با این نرم افزار چگونه است؟

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری : بودجه مصوب

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری​​​​​​​: ادامه بودجه مصوب

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری​​​​​​​:تخصیص اعتبار

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری: ​​​​​​تامین اعتبار

نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری: ثبت سند حسابداری بر اساس تامین اعتبار

معرفی نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری به صورت کلی قسمت اول

معرفی نرم افزار حسابداری و بودجه شهرداری به صورت کلی قسمت دوم

کاتولوگ نرم افزار فردا را از اینجا دانلود کنید!

کاتالوگ نرم افزار فردا

​گالری تصاویر نرم افزار