زیر سیستم های مختلف نرم افزار  یکپارچه شهرسازی  :​​​​​​​

سیستم یکپارچه شهرسازی ، نوسازی و درآمد شهرداری ​​​​​​​

زیر سیستم جامع نوسازی و اصناف
زیر سیستم کمسیون  ماده صد شهرداری
زیر سیستم امور مهندسین
زیر سیستم شهروند الکترونیک

زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی ، پایان کار و پاسخ استعلام ها شهرسازی
زیر سیستم  درآمد شهرداری
زیر سیستم گزارشات و نمودارها (داشبورد مدیرتی )
زیر سیستم WEB GIS شهرداری
زیر سیستم  آرشیو الکترونیک  

معرفی زیر سیستم های مختلف نرم افزار  جامع  شهرسازی شهرداری ها 

 زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام ها:
نرم افزار جامع شهرسازی شهرداری ، از طریق این زیرسیستم، عملیات صدور پروانه وگواهی را در شهرداری دچار یك تحول بنیادین نموده است. دستاوردهای مهم سیستم یكپارچه شهرسازی در این بخش علاوه بر بهینه سازی و خودكارسازی عملیات روزانه كاربران، برداشتن یك گام اساسی در جهت حذف ارتباط پرسنل با ارباب رجوع می باشد.
قابلیتهای مورد انتظار از زیر سیستم صدور پروانه پروانه ،گواهی پایان کار و پاسخ استعلامات:

 • ​​​​​​​امکان مشاهده اسکن کروکی در سیستم

 • تهیه کارتابل الکترونیکی با قابلیت های مورد نظر کارفرما

 • امکان مشاهده پایه املاک

 • امکان  ثبت درخواست بر اساس  گردش کارها

 • ثبت اطلاعات بر اساس اطلاعات  مورد نظر متقاضی

 • امکان مشاهده ضوابط طرح تفضیلی

 • امکان کنترل ضوابط نقشه

 • امکان صدور مجوز پایان کار

 • امکان تهیه و پاسخ استعلامات شهرسازی

 • راهنمایی و مشاوره مراجعین

 • تهیه کارتابل الکترونیکی مرتبط

 • مشاهده اطلاعات کد نوسازی

 • تهیه پیش نویس پروانه ساختمانی و گواهی الکترونیک

 • دسترسی سریع و آسان پرسنل به محتویات پرونده ها در بایگانی

 •  واسط GIS  جهت دسترسی به اطلاعات املاك از جمله کد نوسازی

 • اعلام ضوابط و مقررات مربوط به هرملك به تفكیك پلاك بصورت مكانیزه

 • امکان نگهداری اطلاعات تمامی کدهای نوسازی

تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی یكی از اساسی ترین زیرسیستم های موجود در سیستمهای یكپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری می باشد. این زیرسیستم وظیفه خودكار سازی تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی را عهده دار می باشد. برخی از قابلیت ها زیر سیستم کمسیون ماده صد شهرداری عبارتند از :​​​​​​​

زیر سیستم کمسیون ماده صد شهرداری ​​​​​​​


 • امکان تعریف کارتابل داخلی کمیسیون ماده صد

 • امکان ورود اطلاعات کمیسیون های فعال

 • امکلان ثبت رای به صورت دیجیتال و اسکن مدارک مربوط به زای توسط اعضا

 • امکان گزارشگیری با توجه به اقلام ورودی

 • ارتباط با اطلاعات و لایه های  نقشه ای

 • امکان مشاهده و اعلام رای صادر شده به مالک ساختمان بدون حضور در شهرداری

 • امکان گزارشگیری با توجه به اقلام ورودی

 • امکان مشاهده گزارشات ماده 100 بر روی نقشه

 • امکان گرفتن خروجی در قالب های PDF، Word و Excel

محاسبه عوارض نوسازی یكی از روش های دارامد زایی پایدار در شهرداری می باشد كه هدف از این سامانه نیز همین موضوع است. برخی از قابلیت های این سامانه عبارتند از:

زیرسیستم جامع نوسازی و اصناف شهرداری

 • امکان محاسبه عوارض نوسازی موردی

 • امکان محاسبه عوارض نوسازی جمعی

 • امکان ثبت آخرین سال تسویه حساب کد نوسازی

 • امکان محاسبه بر اساس دسته ی اطلاعاتی پرونده، بازدید و یا ممیزی

 • امکان محاسبه عوارض به تفکیک سال های مختلف

 • محاسبه کدهای درآمدی خالص نوسازی، حمل زباله، آموزش پرورش

 • صدور فیش به ازای سالهای مورد نظر محاسبه شده

 • نمایش ریز اطلاعات فیش صادره به تفکیک سال

 • امکان درج حسابهای متفرقه (بدهکاری و بستانکاری و اعمال در محاسبات)

 • امکان مشاهده تاریخچه تمامی محسبات انجام شده بر روی هر کد به تفکیک دفعات محاسبه

 • امکان پرداخت از طریق روشهای پرداخت الکترونیک

 • امکان تائید فیش از طریق فراخوانی فایل بانک.

 • امكان ارتباط با نقشه ها

مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح یكی از زیرسیستم های نرم افزار جامع شهرسازی است که در آن علاوه بر نگهداری و بروزرسانی اطلاعات كامل مهندسین ناظر ومجریان ذیصلاح (حقیقی وحقوقی) بصورت دفاتر نظارت صورت می گیرد​​​​​​​

زیرسیستم امور مهندسین

 • ​​​​​​​ امکان ثبت اطلاعات مهندسین

 • امکان ثبت مدارک و سوابق مهندسین در آرشیو

 • امکان جستجو بر اساس اقلام ورودی

 • امکان ارجاع پرونده به گروهی از مهندسین

 •  امکان چک نمودن اطلاعات مرتبط پایه، رشته، صلاحیت و تعداد کار و کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندس در هنگام ارجاع پرونده

 • امکان تهیه گزارش براساس موارد مورد نظر کارفرما

 • امکان مشاهده اطلاعات ملک برای استفاده مهندس ناظر

 • امکان نمایش موقعیت ملک به مهندس ناظر

 • امکان ورود اطلاعات و ارائه گزارشات توسط مهندس ناظر بدون حضور در شهرداری

 زیر سیستم  درآمد شهرداری

 •  امکان تقسیط فیش های صادره بر اساس دستورالعملهای اجرایی

 • امکان صدور فیش پرداخت نقدی (پیش پرداخت)

 • تقسیم عوارض باقیمانده در زمانهای مشخص و اعمال درصد به ازای هر کد درآمدی به تفکیک

 •  ایجاد ردیفهای تقسیط و اعلام تاریخ اخذ اقساط

 • امکان ثبت اطلاعات ضمانتنامه (چک، سفته)

 •  امکان ایجاد فرمول ساز (ایجاد محیط اسكریپت ساز) (فرمولهای محاسبه عوارض شهرداری)

 • محاسبه عوارض پروانه ساختمانی

 • محاسبه عوارض بر اساس کدهای درآمدی و فرمولهای محاسباتی ملاک عمل به صورت خودکار

 • نمایش فرمولهای محاسباتی مطابق با روش محاسبه به تفکیک کد درآمدی

 •  امکان درج بدهکاری و بستانکاری به تفکیک کد درآمدی

 • امکان درج پرداختی های قبلی و محاسبه تفاوت هر کد درآمدی

 •  امکان ورود و اعمال انواع تخفیف به صورت موردی و یا پیش فرض

 • امکان صدور فیش بصورت موقت و قطعی

 • امکان پرداخت از طریق سایر روشهای پرداخت الکترونیک

 • امکان تائید فیش از طریق فراخوانی فایل بانک

زیر سیستم آرشیو الکترونیک

یکپارچه سازی بایگانی های  زیرسیستم های شهرسازی ، نوسازی و اصناف و ماده صد 
ایجاد یک پوشه برای هر ملک 
✓  امکان تعریف عناوین اسناد و مدارک 
دسترسی سریع و آسان به اسناد و مدارک هر ملک 
دسترسی همزمان چند کاربر به مدارک مختلف یک ملک 
ایجاد ، مدیریت و جستجوی موضوعات به شکل درختی 

امکان Scan تصاویر اسناد 
امکان چاپ اسناد موجود در بایگانی
امکان ارتباط و اتصال تصاویر اسناد به عناوین
قابلیت تخصیص عناوین و اقلام اطلاعاتی در سطوح مختلف به اسناد و مدارک 
امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران به اسناد و مدارک 
قابلیت جستجوی تصاویر برحسب عنوان​​​​​​​

شهروندان از طریق اینترنت می توانند به سایت شهرداری مراجعه نمایند و اطلاعاتی از قبیل سوابق ملک، ضوابط و مقررات ساخت و ساز، میزان عوارض سالیانه، بدهی های معوقه ملک، طرحها و پروژه هایی که بر ملک تاثیر گذار خواهند بود، را مشاهده و دریافت نمایند. همچنین شهروندان توسط این سیستم امکان پیگیری درخواست هایشان را از طریق اینترنت خواهند داشت و سیستم قادر خواهد بود تصاویر ماهواره ای املاک و نقشه معابر را نشان دهد. مشخصات فنی مورد انتظار از این زیرسیستم عبارت است از:

زیر سیستم  شهروند الکترونیک

محیطی زیبا و کاربر پسند  ، دارای واسط قدرتمند GIS
نمایش كلیه نقشه های شهرداری اعم از نقشه های پایه،  تصاویر ماهواره ای و غیره
✓  تلفیق نقشه های وضع موجود (املاک)، کاربری های طرح تفصیلی با تصاویر ماهواره ای
امکان جستجوی موردی و موضوعی در محیط نقشه های شهری
✓ پیگیری درخواست های ثبت شده در سیستم یکپارچه (پروانه، پایانکار، استعلام و ...)
✓ نمایش گردش الکترونیکی پرونده و میزان توقف آن در هر مرحله
✓ جانمایی و نمایش موقعیت فیزیکی املاک
✓ مشاهده سوابق پرداخت عوارض نوسازی و صنفی​​​​​​​

  نقشه با قابلیتهای زیر:

 • جستجوی املاک بر اساس کد نوسازی.

 • جستجو در لایه های دارای دسترسی عمومی.

 • بزرگنمایی (zoom in، zoom out،…).

 • حرکت (pan mode).

 • پشتیبانی از انواع داده هایGeometry و  Geography

 • پشتیبانی از فرمتهایraster

 • پشتیبانی از فرمتهایVector

 • بارگذاری لایه های مختلف  GIS Ready

 • امکان بزرگ نمایی نقشه توسط مستطیل انتخاب شده بر روی نقشه

 • امکان نمایش لایه های مختلف فعال شده برروی نقشه

 • امکان نمایش مختصات جهانی در مقیاس های مختلف

 • امکان تنظیم شفافیت هنگام نمایش ترکیبی نقشه و تصویر ماهواره ای

 • ابزارهای عمومی ترسیمی نظیرترسیم و ویرایش نقطه و خط و چندضلعی و ترسیم اشکال هندسی

 • ابزارهای اندازه گیری فاصله،طول یک یا چند خط و مساحت یک محدوده

 • مختصات نقاط انتخاب شده

 • امکان ورود مختصات جهانی و نقاط GPS

محاسبه عوارض نوسازی، صنفی و صدور پروانه،
امکان پرداخت عوارض نوسازی، صنفی از طریق درگاه اینترنتی بانک،
✓  میزان تخلفات ساختمان،
 میزان بدهی ساختمان،
✓  وضعیت در طرح،
✓ امکان پرداخت عوارضات شهرداری مانند پسماند،
✓ اعلام ضوابط طرح تفصیلی،​​​​​​​
✓ امکان ثبت نام شهروندان با کدملی معتبر،

زیر سیستم گزارشات و نمودارها (داشبورد مدیرتی )

 • ساختار درختی گزارشات جهت دسته بندی

 • وجود گزارشات مختلف و متنوع در قالبهای مختلف آماری و موضوعی،

 • استخراج اطلاعات موجود در سیستم جهت گزارشات آماری، تحلیلی و یا موضوعی،

 • مقدار دهی به پارامترهای هر گزارش،

 • قابلیت استخراج گزارشات در فرمتهای:Excel , pdf , xml

مشخصات  فنی نرم افزار :​​​​​​

 • دیتابیس :  SQL Server

 • محیط توسعه :Visual Studio

 • نوع نرم افزار :  تحت وب  (MVC)

قابلیت های نرم افزار :​​​​​​​

 • نرم فزار تحت وب و قابل اجرا بر  روی کلیه مرورگر های معتبر
 • سرعت بالای  نرم افزار
 • قابلیت یکپارچه سازی با سایر نرم افزار ها موجود در شهرداری
 • واسط کاربری زیبا  و تعریف پوسته های  متنوع بر روی نرم افزار
 • عدم نیاز به به نصب و  ابزار خاصی جهت استفاده در  کلاینت

​گالری تصاویر نرم افزار

​گالری ویدئو های نرم افزار

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش املاک و آزاد سازی
 • مدیریت اطلاعات طرح
 • مدیریت املاک در طرح
 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS
​​​​​​​

 • بخش املاک و مستغلات

 • مدیریت املاک و مستغلات

 • لیست املاک و مستغلات

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش بایگانی

 • بایگانی الکترونیک

 • بایگانی فیزیکی

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش پاسخ استعلام

 • ویرایش و ثبت استعلام ها

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش دبیرخانه قسمت اول

 • تشکیل پرونده

 • ایجاد کد نوسازی

 • اطلاعات بلوک

 • اطلاعات ملک

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش دبیرخانه قسمت دوم

 • درخواست

 • فرم درخواست:پروانه احداث بنا،پروانه تجدید بنا،پروانه دیوارکشی،اصلاح پروانه و ...

 • اعلام مامور بازدید

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش درآمد قسمت اول

 • محاسبه عوارض

 • مدیریت فرمول

 • مدیریت تخفیف

 • انتقال درآمد

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش درآمد قسمت دوم

 • مدیریت فرمول:ایجاد و اصلاح فرمول ها

 • مدیریت تخفیف:ایجاد و اصلاح تخفیف ها

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش مدیریت نقش

 • ایجاد و اصلاح نقش ها

 • دسترسی دادن به نقش ها

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS
​​​​​​​

 • بخش صدور پروانه

 • تائید نقشه

 • انتخاب مهندسین

 • پیشنویس پروانه:ویرایش و ثبت اطلاعات پروانه و...

 • لیست مهندسین:ایجاد و اصلاح مهندس ها

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش تایید نقشه(صدور پروانه)

 • ویرایش و ثبت اطلاعات نقشه

 • ایجاد و اصلاح کاربری مجاز طبقات

 • ایجاد و اصلاح پیش آمدگی مجاز

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش طرح تفضیلی

 • طرح تفضیلی

 • دستور تهیه نقشه

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش کمیسیون ماده 100

 • جلسه کمیسیون

 • دبیرخانه کمیسیون ماده 100

 • کمیسیون بدوی

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش کمیسیون ماده 5

 • جلسه کمیسیون

 • اطلاعات کمیسیون م5

 • کمیته کارشناسی م5

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش کمیسیون و کمیته ها

 • جلسه کمیسیون

 • اطلاعات کمیسیون 

 • نتیجه کمیسیون

 • جستجو کمیسیون

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش گواهی و پایان کار

 • بررسی خلاف ها

 • بررسی خلاف آپارتمان:مشابه بخش بررسی خلاف ها است با این تفاوت اگر ملکی دارای آپارتمان باشد 

 • انتخاب مهندسین:مشاهده و انتخاب کردن مهندس

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش مدیران

 • پیش نویس پروانه

 • گواهی پایان کار 

 • گواهی عدم خلاف

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش نقشه برداری

 • نمایش ملک بر روی نقشه

 • نمایش فرم خلاصه اطلاعات ملک

 • کارتابل: چنانچه درخواستی برای مامور نقشه بردار داده شده باشد در این قسمت نمایش داده میشود.

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش نوسازی

 • عوارض نوسازی:محاسبه عوارض نوسازی

 • ویرایش اطلاعات نوسازی

 • محاسبه انبوه عوارض نوسازی

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش نوسازی(تشکیل پرونده)

 • ایجاد کد نوسازی

 • اطلاعات بلوک

 • اطلاعات ملک

 • و...

سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، GIS

 • بخش مبالغ پایه درآمد و نوسازی

 • ارزش معاملاتی:مشاهده و ایجاد ارزش معاملاتی براساس سال و نوع کاربری

 • دفترچه ارزشی(قبل1395)

 • قیمت دفترچه ارزشی(قبل1395)

 • و...