سیستم یکپارچه شهرسازی ، نوسازی و درآمد شهرداری ​​​​​​​

زیر سیستم های مختلف نرم افزار  یکپارچه شهرسازی  :​​​​​​​

زیر سیستم جامع نوسازی و اصناف
زیر سیستم کمسیون  ماده صد شهرداری
زیر سیستم امور مهندسین
زیر سیستم شهروند الکترونیک

زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی ، پایان کار و پاسخ استعلام ها شهرسازی
زیر سیستم  درآمد شهرداری
زیر سیستم گزارشات و نمودارها (داشبورد مدیرتی )
زیر سیستم WEB GIS شهرداری
زیر سیستم  آرشیو الکترونیک  

 زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام ها:
نرم افزار جامع شهرسازی شهرداری ، از طریق این زیرسیستم، عملیات صدور پروانه وگواهی را در شهرداری دچار یك تحول بنیادین نموده است. دستاوردهای مهم سیستم یكپارچه شهرسازی در این بخش علاوه بر بهینه سازی و خودكارسازی عملیات روزانه كاربران، برداشتن یك گام اساسی در جهت حذف ارتباط پرسنل با ارباب رجوع می باشد.
قابلیتهای مورد انتظار از زیر سیستم صدور پروانه پروانه ،گواهی پایان کار و پاسخ استعلامات:

معرفی زیر سیستم های مختلف نرم افزار  جامع  شهرسازی شهرداری ها 

 • راهنمایی و مشاوره مراجعین

 • تهیه کارتابل الکترونیکی مرتبط

 • مشاهده اطلاعات کد نوسازی

 • تهیه پیش نویس پروانه ساختمانی و گواهی الکترونیک

 • دسترسی سریع و آسان پرسنل به محتویات پرونده ها در بایگانی

 •  واسط GIS  جهت دسترسی به اطلاعات املاك از جمله کد نوسازی

 • اعلام ضوابط و مقررات مربوط به هرملك به تفكیك پلاك بصورت مكانیزه

 • امکان نگهداری اطلاعات تمامی کدهای نوسازی

 • ​​​​​​​امکان مشاهده اسکن کروکی در سیستم

 • تهیه کارتابل الکترونیکی با قابلیت های مورد نظر کارفرما

 • امکان مشاهده پایه املاک

 • امکان  ثبت درخواست بر اساس  گردش کارها

 • ثبت اطلاعات بر اساس اطلاعات  مورد نظر متقاضی

 • امکان مشاهده ضوابط طرح تفضیلی

 • امکان کنترل ضوابط نقشه

 • امکان صدور مجوز پایان کار

 • امکان تهیه و پاسخ استعلامات شهرسازی

زیر سیستم کمسیون ماده صد شهرداری ​​​​​​​

تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی یكی از اساسی ترین زیرسیستم های موجود در سیستمهای یكپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری می باشد. این زیرسیستم وظیفه خودكار سازی تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی را عهده دار می باشد. برخی از قابلیت ها زیر سیستم کمسیون ماده صد شهرداری عبارتند از :​​​​​​​


 • امکان تعریف کارتابل داخلی کمیسیون ماده صد

 • امکان ورود اطلاعات کمیسیون های فعال

 • امکلان ثبت رای به صورت دیجیتال و اسکن مدارک مربوط به زای توسط اعضا

 • امکان گزارشگیری با توجه به اقلام ورودی

 • ارتباط با اطلاعات و لایه های  نقشه ای

 • امکان مشاهده و اعلام رای صادر شده به مالک ساختمان بدون حضور در شهرداری

 • امکان گزارشگیری با توجه به اقلام ورودی

 • امکان مشاهده گزارشات ماده 100 بر روی نقشه

 • امکان گرفتن خروجی در قالب های PDF، Word و Excel

محاسبه عوارض نوسازی یكی از روش های دارامد زایی پایدار در شهرداری می باشد كه هدف از این سامانه نیز همین موضوع است. برخی از قابلیت های این سامانه عبارتند از:

زیرسیستم جامع نوسازی و اصناف شهرداری

 • امکان محاسبه عوارض نوسازی موردی

 • امکان محاسبه عوارض نوسازی جمعی

 • امکان ثبت آخرین سال تسویه حساب کد نوسازی

 • امکان محاسبه بر اساس دسته ی اطلاعاتی پرونده، بازدید و یا ممیزی

 • امکان محاسبه عوارض به تفکیک سال های مختلف

 • محاسبه کدهای درآمدی خالص نوسازی، حمل زباله، آموزش پرورش

 • صدور فیش به ازای سالهای مورد نظر محاسبه شده

 • نمایش ریز اطلاعات فیش صادره به تفکیک سال

 • امکان درج حسابهای متفرقه (بدهکاری و بستانکاری و اعمال در محاسبات)

 • امکان مشاهده تاریخچه تمامی محسبات انجام شده بر روی هر کد به تفکیک دفعات محاسبه

 • امکان پرداخت از طریق روشهای پرداخت الکترونیک

 • امکان تائید فیش از طریق فراخوانی فایل بانک.

 • امكان ارتباط با نقشه ها

زیرسیستم امور مهندسین

مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح یكی از زیرسیستم های نرم افزار جامع شهرسازی است که در آن علاوه بر نگهداری و بروزرسانی اطلاعات كامل مهندسین ناظر ومجریان ذیصلاح (حقیقی وحقوقی) بصورت دفاتر نظارت صورت می گیرد​​​​​​​

 • امکان تهیه گزارش براساس موارد مورد نظر کارفرما

 • امکان مشاهده اطلاعات ملک برای استفاده مهندس ناظر

 • امکان نمایش موقعیت ملک به مهندس ناظر

 • امکان ورود اطلاعات و ارائه گزارشات توسط مهندس ناظر بدون حضور در شهرداری

 • ​​​​​​​ امکان ثبت اطلاعات مهندسین

 • امکان ثبت مدارک و سوابق مهندسین در آرشیو

 • امکان جستجو بر اساس اقلام ورودی

 • امکان ارجاع پرونده به گروهی از مهندسین

 •  امکان چک نمودن اطلاعات مرتبط پایه، رشته، صلاحیت و تعداد کار و کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندس در هنگام ارجاع پرونده

 •  امکان تقسیط فیش های صادره بر اساس دستورالعملهای اجرایی

 • امکان صدور فیش پرداخت نقدی (پیش پرداخت)

 • تقسیم عوارض باقیمانده در زمانهای مشخص و اعمال درصد به ازای هر کد درآمدی به تفکیک

 •  ایجاد ردیفهای تقسیط و اعلام تاریخ اخذ اقساط

 • امکان ثبت اطلاعات ضمانتنامه (چک، سفته)

 •  امکان ایجاد فرمول ساز (ایجاد محیط اسكریپت ساز) (فرمولهای محاسبه عوارض شهرداری)

 • محاسبه عوارض پروانه ساختمانی

 • محاسبه عوارض بر اساس کدهای درآمدی و فرمولهای محاسباتی ملاک عمل به صورت خودکار

 زیر سیستم  درآمد شهرداری

 • نمایش فرمولهای محاسباتی مطابق با روش محاسبه به تفکیک کد درآمدی

 •  امکان درج بدهکاری و بستانکاری به تفکیک کد درآمدی

 • امکان درج پرداختی های قبلی و محاسبه تفاوت هر کد درآمدی

 •  امکان ورود و اعمال انواع تخفیف به صورت موردی و یا پیش فرض

 • امکان صدور فیش بصورت موقت و قطعی

 • امکان پرداخت از طریق سایر روشهای پرداخت الکترونیک

 • امکان تائید فیش از طریق فراخوانی فایل بانک

یکپارچه سازی بایگانی های  زیرسیستم های شهرسازی ، نوسازی و اصناف و ماده صد 
ایجاد یک پوشه برای هر ملک 
✓  امکان تعریف عناوین اسناد و مدارک 
دسترسی سریع و آسان به اسناد و مدارک هر ملک 
دسترسی همزمان چند کاربر به مدارک مختلف یک ملک 
ایجاد ، مدیریت و جستجوی موضوعات به شکل درختی 

زیر سیستم آرشیو الکترونیک

امکان Scan تصاویر اسناد 
امکان چاپ اسناد موجود در بایگانی
امکان ارتباط و اتصال تصاویر اسناد به عناوین
قابلیت تخصیص عناوین و اقلام اطلاعاتی در سطوح مختلف به اسناد و مدارک 
امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران به اسناد و مدارک 
قابلیت جستجوی تصاویر برحسب عنوان​​​​​​​

شهروندان از طریق اینترنت می توانند به سایت شهرداری مراجعه نمایند و اطلاعاتی از قبیل سوابق ملک، ضوابط و مقررات ساخت و ساز، میزان عوارض سالیانه، بدهی های معوقه ملک، طرحها و پروژه هایی که بر ملک تاثیر گذار خواهند بود، را مشاهده و دریافت نمایند. همچنین شهروندان توسط این سیستم امکان پیگیری درخواست هایشان را از طریق اینترنت خواهند داشت و سیستم قادر خواهد بود تصاویر ماهواره ای املاک و نقشه معابر را نشان دهد. مشخصات فنی مورد انتظار از این زیرسیستم عبارت است از:

زیر سیستم  شهروند الکترونیک

محیطی زیبا و کاربر پسند  ، دارای واسط قدرتمند GIS
نمایش كلیه نقشه های شهرداری اعم از نقشه های پایه،  تصاویر ماهواره ای و غیره
✓  تلفیق نقشه های وضع موجود (املاک)، کاربری های طرح تفصیلی با تصاویر ماهواره ای
امکان جستجوی موردی و موضوعی در محیط نقشه های شهری
✓ پیگیری درخواست های ثبت شده در سیستم یکپارچه (پروانه، پایانکار، استعلام و ...)
✓ نمایش گردش الکترونیکی پرونده و میزان توقف آن در هر مرحله
✓ جانمایی و نمایش موقعیت فیزیکی املاک
✓ مشاهده سوابق پرداخت عوارض نوسازی و صنفی​​​​​​​

محاسبه عوارض نوسازی، صنفی و صدور پروانه،
امکان پرداخت عوارض نوسازی، صنفی از طریق درگاه اینترنتی بانک،
✓  میزان تخلفات ساختمان،
 میزان بدهی ساختمان،
✓  وضعیت در طرح،
✓ امکان پرداخت عوارضات شهرداری مانند پسماند،
✓ اعلام ضوابط طرح تفصیلی،​​​​​​​
✓ امکان ثبت نام شهروندان با کدملی معتبر،

 • جستجوی املاک بر اساس کد نوسازی.

 • جستجو در لایه های دارای دسترسی عمومی.

 • بزرگنمایی (zoom in، zoom out،…).

 • حرکت (pan mode).

 • پشتیبانی از انواع داده هایGeometry و  Geography

 • پشتیبانی از فرمتهایraster

 • پشتیبانی از فرمتهایVector

 • بارگذاری لایه های مختلف  GIS Ready

 • امکان بزرگ نمایی نقشه توسط مستطیل انتخاب شده بر روی نقشه

 • امکان نمایش لایه های مختلف فعال شده برروی نقشه

 • امکان نمایش مختصات جهانی در مقیاس های مختلف

 • امکان تنظیم شفافیت هنگام نمایش ترکیبی نقشه و تصویر ماهواره ای

 • ابزارهای عمومی ترسیمی نظیرترسیم و ویرایش نقطه و خط و چندضلعی و ترسیم اشکال هندسی

 • ابزارهای اندازه گیری فاصله،طول یک یا چند خط و مساحت یک محدوده

 • مختصات نقاط انتخاب شده

 • امکان ورود مختصات جهانی و نقاط GPS

  نقشه با قابلیتهای زیر:

زیر سیستم گزارشات و نمودارها (داشبورد مدیرتی )

 • ساختار درختی گزارشات جهت دسته بندی

 • وجود گزارشات مختلف و متنوع در قالبهای مختلف آماری و موضوعی،

 • استخراج اطلاعات موجود در سیستم جهت گزارشات آماری، تحلیلی و یا موضوعی،

 • مقدار دهی به پارامترهای هر گزارش،

 • قابلیت استخراج گزارشات در فرمتهای:Excel , pdf , xml

مشخصات  فنی نرم افزار :​​​​​​

 • دیتابیس :  SQL Server

 • محیط توسعه :Visual Studio

 • نوع نرم افزار :  تحت وب  (MVC)

قابلیت های نرم افزار :​​​​​​​

 • نرم فزار تحت وب و قابل اجرا بر  روی کلیه مرورگر های معتبر
 • سرعت بالای  نرم افزار
 • قابلیت یکپارچه سازی با سایر نرم افزار ها موجود در شهرداری
 • واسط کاربری زیبا  و تعریف پوسته های  متنوع بر روی نرم افزار
 • عدم نیاز به به نصب و  ابزار خاصی جهت استفاده در  کلاینت

​گالری تصاویر نرم افزار