بلاگ

​بلاگ

نرم افزار انبار و اموال شهرداری-سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آلات

 

 

نرم‌افزار انبار و اموال شهرداری

 

سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آلات 

  • ثبت مصرف سوخت خودروها 
  • گزارش کارتکس هزینه خودرو ها 
  • سرویس دوره ای(یادآوری تعویض روغن و تعویض تسمه و....)
  • گزارش های آماری ومدیریتی 

نرم‌افزار انبار و اموال شهرداری

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده