بلاگ

​بلاگ

ارزش افزوده در نرم افزار درآمد و محاسبه عوارض

برای تنظیم و تغییر دادن درصد ارزش افزوده طبق تصویر زیر انجام می دهیم

منوی امکانات ویژه-تنظیمات برنامه

نرم افزار درآمد و محاسبه عوارض

 

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده