بلاگ

​بلاگ

⁉️ یک سوال مهم  

سامانه جامع شهرنیک 

⁉️ یک سوال مهم  

برخی از مدیران شهرداری ها :
⁉️ ما  فرصت و نیروی کافی برای پاسخگویی به درخواستها و  مشکلات ارسالی شهروندان را نداریم ، چکار کنیم !!؟؟  


 جواب :

 راه حل اول :  بخش 137 سامانه را  به صلاحدید خود محدود کنید !  

 بطور مثال :  شهروندان  فقط مشکلات مربوط به  جمع آوری زباله ، رفت و روب  و نظافت و ....  و یا فقط در خواستهای مربوط به واحد روابط عمومی را ارسال کنند   

 راه حل دوم :  امکان ارسال درخواستها و مشکلات سطح شهر برای شهروندان غیر فعال و مخفی باشد و شهروندان از سایر امکانات و زیر سیستم های سامانه  بهره مند شوند . 

در این حالت ،ثبت مشکلات  سطح شهر ،  فقط  توسط کارمندان و مدیران شهرداری  در اپلیکیشن  موبایل  نسخه سازمانی سامانه انجام می گیرد . 


 امکانات سامانه را به صلاحدید خودتان فعال کنید !

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده