بلاگ

​بلاگ

کمیسیون ماده صد شهرداری

زیر سیستم کمیسیون ماده صد شهرداری

تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی یكی از اساسی ترین زیرسیستم های موجود در سیستمهای یكپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری می باشد. 

این زیرسیستم وظیفه خودكار سازی تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی را عهده دار می باشد. برخی از قابلیت ها زیرسیستم کمیسیون ماده صد شهرداری عبارتند از :

  • امکان تعریف کارتابل داخلی کمیسیون ماده صد
  • امکان ورود اطلاعات کمیسیون های فعال 
  • امکان ثبت رای به صورت دیجیتال و اسکن مدارک مربوط 
  • امکان گزارشگیری با توجه به اقلام ورودی
  • ارتباط با اطلاعات و لایه های  نقشه ای
  • امکان مشاهده و اعلام رای صادر شده به مالک ساختمان بدون حضور در شهرداری
  • امکان مشاهده گزارشات ماده 100 بر روی نقشه
  • امکان گرفتن خروجی در قالب های PDF، Word و Excel

کمیسیون ماده صد شهرداری

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده