بلاگ

​بلاگ

نرم افزار سامانه مودیان(تحت وب)

 • ارسال موفق بیش از 200 میلیون صورت حساب  به سامانه مودیان !
 • مدیریت فاکتور های فروش
 • مدیریت برگشت از فروش
 • اکسپورت به اکسل 
 • گزارش مرور فروش
 • ایمپورت پیشرفته اکسل
 • استعلام وضعیت صورتحساب ها
 • مدیریت کالا ها،خدمات و مشتریان
 • امکان طراحی فاکتور چاپی
 • پشتیبانی از همه الگوهای صورتحساب
 • قابلیت گزارش گیری از فاکتور ها
 • استعلام وضعیت فاکتورها بدون مراجعه به پنل سامانه مودیان
 • بدون محدودیتی در ارسال فاکتور به سامانه مودیان
 • بروزرسانی،آموزش و پشتیبانی
 • مناسب برای شرکتها،شهرداریها،سازمانها و... 

با قیمت مناسب ! 

لطفا استعلام کنید !

نرم افزار سامانه مودیان(تحت وب)

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده